XVI. Benedek: A Szentlélek a szeretet, és ő teremti az éneklést

XVI. Benedek pápa immár az égi karokkal zengi a dicsőítő dalokat, amelyek a Mózesi-énekbe kapcsolódnak bele. 2022. december 31-én délelőtt elhunyt a korábbi egyházfő, aki a popzenét a „banalitás kultuszának” tartotta.

A zsoltárokban előforduló éneklés szó (zamír) eredeti értelmét tekintve húros hangszerek által kísért éneklésre vonatkozott. Ez vált később a keresztények zenélési módjának kifejezésévé, amelyet a görög nyelv a psallein szóval adott vissza, és ami egyértelműen a húros hangszerek pengetésére vonatkozó jelentést hordozott.

Az első keresztény közösségek szabadon, a Lélektől indíttatva használták ezt a dicsőítő imamódot. Pál apostolt idézi könyvében XVI. Benedek: „Amikor egybegyűltök,

akinek csak van dicsőítő éneke,

tanítása vagy kinyilatkoztatása, nyelvadománya vagy magyarázata, az mind épülésetekre szolgáljon” (1Kor 14,26). Idővel azonban a figyelem és a fókusz a Szentlélekről áthelyeződött az egyénre, valamint a pogányból kereszténnyé lettek dallamainak beszüremkedésével pogány tanok és filozófiák is felütötték fejüket. A hit védelmének érdekében ezért megkezdődtek az első korlátozások és szabályozások zenei téren is, hogy az eretnekségek előtt gátat szabjanak.

A zenetörténet és az egyház történelme során ez a húzd meg, ereszd meg dinamika újra és újra megismétlődött. A féket akkor húzták be, amikor a hit tartalma vált fenyegetetté a világi dallamok által behozott profán tartalmak miatt, vagy amikor éppen a művészek szubjektivizmusa és hiúsága már képtelenné tette, hogy a megszülető muzsika a liturgiát és Isten szavát tudja szolgálni alázattal.

A mai kor könnyűzenéjéről szólva XVI. Benedek azt kihívásnak tekinti, amellyel szemben meg kell védeni a liturgiát és az örök értékeket. A korábbi egyházfő kijelenti: „az úgynevezett modern komolyzene (klasszikus) időközben messzemenően egy elit jellegű gettóba zárta be magát, amelybe csak szakértők léphetnek be, és ők is néha csak vegyes érzelmekkel”. 

A szerző úgy véli, a tömegek zenéje – beleértve a popkultúrát is – ettől az elefántcsonttoronyba zárkózott elit muzsikától jelentősen eltér. De még ha így is van, ezt a tömegjelenséget XVI. Benedek a „banalitás kultuszaként” jellemzi könyvében.

„A rock olyan elementáris szenvedélyek kifejezője,

melyek a rockfesztiválok kultikus hangulatában nyilvánulnak meg. Ez egyben a keresztény kultusz egy olyan ellenkultusza, ami az embert a tömeg, a ritmus általi megrázkódtatás, a zaj és a fényhatások segítségével – mondhatni – saját maga alól felszabadítja, és a résztvevőt a saját határai szétszakításának az extázisában a mindenség őserejébe meríti”.

A Szentlélek józan részegségét ezen a területen nem látja megvalósulhatónak XVI. Benedek, mert a rockban „az én börtönné, a lélek bilinccsé válik, és az azokból való kitörés a megváltás valódi ígéretének látszik”.

Ezt elkerülendő XVI. Benedek a következő szempontokat fogalmazza meg:

„a bibliai és liturgikus szövegek azok a mértékadó szavak,

melyekhez a liturgikus zenének igazodnia kell, ami azonban ismét éppenséggel nem mond ellent  »új dalok« további alkotásának”. Fontos, hogy mindvégig megmaradjon „egy végső józanság, egy mélyebb észszerűség, amely az irracionálisba és a mértéktelenségbe való süllyedést megakadályozza”. Illeszkedjünk bele a szentmise ünneplésével a már előttünk járó liturgiába! Énekeljünk együtt azzal a nagy liturgiával, amely az egész teremtést átfogja! – fogalmazza meg a liturgikus zenére vonatkozó ajánlásait XVI. Benedek.