Winter Sándor: Mit jelent, hogy evangéliumi katolikus?

Mostanában sokszor találkoztam azzal a kérdéssel, hogy én milyen gyülekezetbe járok. A gyülekezet szónak számomra elég negatív csengése van, összegyülekezett emberek sokaságát jeleníti meg a számomra, akiknek nincs feltétlenül kapcsolatuk egymással, míg a közösség szó sokkal szebb, kifejezőbb (ld. parókia, vagy egyházközség/egyházközösség). Az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha az Amerikai Egyesült Államokban már működő új evangelizáció mintájára a következő választ adnánk ilyenkor:

„Én a az evangéliumi katolikus egyházi közösség tagja vagyok.”

Erre valószínűleg kapnánk egy kérdést, hogy mit jelent az, hogy evangéliumi katolikus. Nos. a válasz egyszerű. Vissza lehet kérdezni ilyenkor:

„Ön ismeri Pál apostol Timóteusbeliekhez írt 1. levelének 3. fejezetéből a 15. verset?” (A válasz valószínűleg nemleges lesz).

Ez áll itt: „Az egyház az igazság oszlopa és szilárd alapja.” Ettől evangéliumi az egyház. Mert a Szentlélek (szellem) – ezt most nem bontanám ki – vezeti.

Majd feltennék még egy kérdést:

„Tudta Ön, hogy a wikipediában leírtak alapján a ma is ismert és használt Bibliát 392-ben a III. Carthagói zsinaton fogadta el az akkori egyház, akkor ratifikálta, írta le, hogy mely könyvek szerepeljenek benne, ezt dogmaként deklarálta, és jelentette ki, és az akkori pápa ellenjegyezte ezt a dogmát?” (Valószínűleg nemleges választ fogunk kapni.)

Majd feltennék még egy kérdést:

„Tehát akkor jól értem, hogy a katolikus egyház nélkül ma nem lenne könyv formában is olvasható Bibliánk?”

Én ennek a közösségnek vagyok a tagja.

A teljes írás itt olvasható el.