Dicsőítők teljes időben.

Dicsőítők teljes időben – a te támogatásoddal

Elérkeztünk oda – hála Istennek –, hogy ma Magyarországon egyre több dicsőítő zenekar és előadó végezheti teljes időben zenei és evangelizációs szolgálatát Isten dicsőségére és az egyház közösségének javára. Mindez annak köszönhető, hogy a közösségek tagjai felébredtek, és észrevették, hogy támogatni szükséges az egyház dicsőítő szolgálattevőit. Sokáig ez szinte elképzelhetetlen lett volna, mára azonban valóság, amelyet az előadók és a közösség hite tesz lehetővé. A szolgálatot végzők hisznek abban, hogy a feladathoz, amit Isten rájuk bízott, elegendő háttér is adva lesz. Az adományokkal őket támogatók pedig hitből adják oda rendszeres vagy egyszeri hozzájárulásaikat, miközben tisztában vannak azzal, hogy ezzel a jótékony tettükkel ugyanúgy Istent dicsőítik és az Ő országának épülését segítik.

„A szolgálatunk teljes időben való folytatatásához szükségünk van nem csak az egyszeri, hanem a rendszeres adakozókra is. Ha egyetértesz a szolgálatunkkal, kérjük támogass minket havonta! Akár kisebb, akár nagyobb összeggel tudod támogatni a missziónkat, rendkívül hálásak vagyunk érte. Köszönjük hogy ajándékotokkal lehetővé teszitek, hogy tovább folytathassuk és magasabb színvonalon végezhessük a szolgálatunkat. Isten fizesse meg – olvasható Csiszér László zenekarának hivatalos oldalán a támogatás menüpontban.

Az Eucharist együttes hasonló módon hívja meg az őket támogatókat. A napokban elindított adománygyűjtésük a „Veletek. Istennek” mottóval jelent meg. Ebben szintén arra buzdítanak, hogy „támogassuk az Eucharist misszióját a személyi jövedelemadó egyszázalékával, egyszeri vagy rendszeres adománnyal!

Prazsák László szintén teljes időben dicsőíti Istent már hosszú ideje. Az Őrtüzek Imádság Háza honlapjáról megtudhatjuk, hogy a dicsőítő szolgálatot miképpen támogathatjuk: „A háttérima, háttérböjt rendkívül fontos az Őrtüzek Imádság Háza működésében. Olyan, mint a ház alapja. Láthatatlan, de nélküle összedőlne a ház. Ha ilyen támogatásra hív Téged Isten, kérlek, írj nekünk a kapcsolat@imadsaghaza.org e-mail címre, hogy megbeszélhessük a részleteket.”

„Az adakozással, támogatás nyújtásával, a célok megvalósulásán keresztül Istent dicsőítjük.

A templomépítésre összegyűjtött adományok felett Dávid király hálaimát mond (vö. 1Krón 10-19). Az 1Krón 10, 14-ben pedig a király felteszi az adakozással kapcsolatos legfontosabb kérdést majd meg is válaszolja azt: Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk! Valamennyi támogatónk az imádság háza építője, nélkülük nem valósulhat meg a szüntelen dicsőítés” – áll az Őrtüzek Imádság Háza honlapján, ahol az előbbiek mellett pénzbeli támogatásra is buzdítják az odalátogatókat.

Sok egyházi zenekar tudja, hogy Isten arra hívta el, hogy őt dicsőítse és evangelizáljon. Mégis szüntelenül felmerül a megélhetés leblokkoló kérdése. Ez az aggály jól tükrözi, hogy a hit megélésének milyen fokán állnak egyházi közösségeink – fogalmaz a teljes idejű szolgálatról írt tanulmányában Prazsák László.

Egyszerűbb fennakadt szemekkel azt mondani, hogy az Istenért végzett szolgálatért bűn pénzt elfogadni, mondván, az minden esetben „önkéntes” kell, hogy legyen. A Biblia azonban mást tanít a pénz és a vagyon kezeléséről.

Mózesen keresztül – aki az első klasszikus teljes idejű szolgáló volt – Isten egy egész törzset jelölt ki Izraelben, hogy neki szolgáljon. A szolgálattevők ellátására Isten azt parancsolta, hogy a nép tizedét adják oda nekik. Dávid király idejében kezdődött meg a folyamatos, 24 órás dicsőítő és imaszolgálat 4000 emberrel.

Az Újszövetségben Jézus „vándorgyülekezetében” 20-30 embert találunk. Az apostolok teljes időben a Mesterrel voltak. Az induló egyházban a vezetők minden idejüket szintén az imádatnak, az igehirdetésnek és a tanításnak szentelték.

Pál apostolról azt olvassuk, hogy sátorkészítő volt. Ebbe a ténybe csimpaszkodnak bele a dicsőítő zenei szolgálat ingyenessége mellett érvelők. Annak ellenére, hogy éppen Pál apostol világosan állást foglalt ebben a kérdésben (1Kor 9,13-14).

Pál kiállt a teljes idejű szolgálat mellett. Az apostol sem minden szabad idejét, hanem minden idejét szentelte oda Isten üzenetének hirdetésére.

Elfogadta az új gyülekezetektől az anyagi támogatást, hogy tovább szolgálhasson. Az adakozó gyülekezetek meglátták, hogy Isten ügyére áldoznak, amelyért sokszoros áldásban van részük. A szolgálattevők pedig hitték, hogy nem hátrálhatnak meg egzisztenciális-anyagi félelemből attól, amire Isten hívja őket – tudjuk meg Prazsák László kiadványából (A teljes idejű Szolgálatról – Mit mond a Lélek a Gyülekezeteknek, Imádság Háza Alapítvány, 2021.)

A fentiekben mindössze három dicsőítő csapatot, illetve előadót említettünk példának. Rajtuk kívül még bőven akadnak olyanok, akiket az Istennek szánt odaadásainkkal – imával, böjttel és anyagiakkal – támogathatunk. Mi magunk is, a Dicsőítő Sziget csapatával erre buzdítottunk az év elején. Érdemes tehát ezt komolyan vennünk, mert a mi hozzájárulásaink is részei a műnek, amely Isten országáért valósulhat meg a szemeink előtt. Nézzünk körül a környezetünkben és találjuk meg a dicsőítő csapatot, akinek tevékenységét mi segíthetjük!