Papok az Eucharisztikus Kongresszuson.

Kilenced papjainkért – imafelhívás

Varga Gergő Zoltán, Vágvölgyi Gergely és Gável András belső indíttatásuktól vezérelve imafelhívást tettek a papok megújulásáért. Noha az Imakilenced első napja február 20. volt, még most sem késő bekapcsolódni imáinkkal, felajánlott lelki áldozatainkkal. A nagyböjt különleges motorja lehet ennek az imahadjáratnak, amelynek során a saját életünkben is megtapasztalhatjuk Isten megújító és gyógyító szeretetét. Az alábbiakban a meghívót a közös imádságra teljes terjedelmében, változatlanul közöljük.

„Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva” (Ef 6,18)

A közelmúlt hírei, amelyek között még a világi sajtóban is jelentős teret foglalt el egy sokak által ismert pap kilépése a szolgálatából, sokunkban okoztak fájdalmat. Osztozunk az Egyház fájdalmában, amelyet érez, valahányszor egy, az aratásba elhívott pap vagy szerzetes befejezettnek látja a rábízott szolgálatát Isten kertjében. Az eset újra rádöbbent minket arra, milyen nagy szükség van mindannyiunk közbenjáró imádságára az Anyaszentegyházért és Jézus Krisztus paptársaiért, és megerősít minket az ima folytatásában.

Ezért most különleges imaszolgálatra hívjuk az arra nyitott szívű Testvéreinket. A katolikus kalendáriumban február 20. hétfő „köznap – a papokért”. Arra érzünk meghívást, hogy ezen a napon kilencedet kezdjünk imádkozni papjainkért és szerzeteseinkért és erre invitáljunk minél többeket. Lépjünk be a nagyböjtbe engesztelő és imádságos szívvel!

Arra hívunk, hogy végezzünk kilenc napon át e szándékra ajánlott imádságokat, imádkozzuk a rózsafüzért, dicsőítsük Istent énekekkel, ajánljuk fel személyes áldozatainkat, és lehetőségeink szerint vegyünk részt minél gyakrabban szentmisén. Tegyük mindezt egyházunkért és papjainkért, szerzeteseinkért!

Kérjük az Egyház Anyját, járjon közbe szeretett fiaiért és lányaiért, hogy papi és szerzetesi hivatásukban megerősödjenek és minden nap újra képesek legyenek kimondani az isteni elhívásra egykor mondott igent.

Az imakilencedet mindannyian önállóan végezzük, de ha valaki szívesen megosztja velünk csatlakozását és tapasztalatait, kapcsolatba léphetünk a kilencedapapokert@freemail.hu címen keresztül.

Imádkozzunk együtt kilenc napon át!