Sztankó Attila: A papi krízis egyik oka

A papi krízis egyik oka, hogy helyenként az egyházi közösség elhangyni látszik az Isten Igéjébe és annak szentségi eledelébe vetett hitét. A hit bizalomteljes kapcsolódás, bensőséges (intim) összefonódás Istennel. Az eucharisztikus ünneplés, a zsolozsma a pap számára שִׁ֥יר הַשִּׁירִ֖ים. Ez a kiindulópont! Ha ezt értjük vagy az erre történő szabadságot elfogadjuk, akkor rálelünk a közösség, a család és a házasság misztériumára. A pap Őáltala, Ővele, Őbenne énekel, teljes és kizárólagos önátadással, szabadon! Ha nem is érted, hittel fogadd el (már ha elfogadó vagy!)

A teljes bejegyzés itt olvasható.

Fotó: Fotó: Sztankó Attila/Facebook