Gável Gellért gitárművész a Szent István Bazilika előtt, ahol a Dramatizált Biblia csapatával közösen mutatják be a Fájdalmak Férfia virágvasárnapi passiót.

Színesbőrű angyalok kórusa énekelt velem – Gável Gellért a Dramatizált Passióról

2023. április 2-án, Virágvasárnap Jézus Krisztus szenvedéstörténetét élhetjük át a Dramatizált Biblia társulatának hat kiváló színésze és az Eucharist együttes közös előadásban. Hasonló eseményben tavaly a Mátyás-templomban lehetett része az érdeklődőknek. A vasárnap este 20:00 órakor kezdődő program szíveközepe a szentírási igeszakaszok igényesen szerkesztett és művészien tolmácsolt egymásutánja, amelynek során zenei betétek segítenek bennünket a passió elmélyült átelmélkedésében. A kulturális és lelki eseményre azokat is hívják, akik nem tartoznak egyházi közösségbe. A nagyhét elejére időzített előadásról Gável Gellérttel, a produkció zeneszerzőjével beszélgettünk.

Szabó Balázzsal karöltve ön is zeneszerzőként működött közre a Dramatizált Biblia színészgárdája által, művészi előadásban rögzített evangéliumok felvételén. Gável Gellért gitárművész lelkében mit okozott Isten szava?

– Ennyire részletesen, a szavak értelmét következetesen megvizsgálva, ízlelgetve még nem szereztem zenét. A cél az volt számomra, hogy a szent szövegek értelme legyen a figyelem középpontjában, azok eredeti súlyával. A zenének ezt kellett teljes mértékben alátámasztania. Prózával állunk szemben, ahol a zene nem vihette el a figyelmet erről, hanem segítenie kellett azt. Éppen úgy, ahogyan a gregorián teszi ezt. Jó volt megtapasztalni az engedelmességet Isten Igéjének szolgálójaként. A „legyen nekem a te igéd szerint” felkiáltás különleges értelmet nyert bennem a munka során. Meg kellett vizsgálnom, hogy hol lett éppen sok a zeneszerzői attitűdöm, illetve azt is, hogy mely’ pontokon nem tettem meg mindent azért, hogy segítsem a prózai szöveget. Ez folyamatos lelkiismeret-vizsgálatot kért tőlem. A színészi dramatizálást zeneileg kellett megerősítenem. A zene így nem elvett, hanem hozzátett az egészhez.

Az Eucharist együttes és a Dramatizált Biblia színészei a Mátyás-templomban, 2022. november 13-án.

Zámbori Soma színművész a Dramatizált Biblia csapatából úgy fejezte ki magát, hogy őt átmossa az Ige. Hasonlót tapasztalt meg az alkotás közben?

– A szó, az Ige valóban cselekvéssé lett. Elkezdett aktívan dolgozni. Nem pusztán a zene követte le a prózát, hanem az egyes evangéliumi történetek is megelevenedtek előttem. Sokkal mélyebbre kerültek bennem az olyannyiszor hallott bibliai részek. Meglepő volt számomra is ez a jelenség.

Átelmélkedtem az egészet, belekerültem a Bibliába. Teljesen áttisztítottak az igeversek. Komplett lelkigyakorlat volt. Újszerűen hatott rám Jézus szava.

– Tud erre példát mondani?

– Például rádöbbentem, hogy Jézus golgotai küzdelme jóval az elítélése előtt, már sokkal korábban kezdődött el. Az Úr rendesen kapott már hamarabb az őt leckéztető farizeusoktól. Annyi gonoszságot kellett elviselnie, annyi sárdobálást úgy, hogy közben semmi rosszat sem tett. Nem csak az volt a Golgota, amit a keresztútján végigjárt értünk, hanem a három éves működése során szerzett folyamatos megaláztatás és rágalom Isten Fia ellen. Állandóan résen kellett lennie, hogy az embereket kihozza a homályos sötétségből, amelyben vannak. Én is éreztem ezt a hívogatását és útmutatását.

– Sikerült kijönnie a „homályból”?

– Ebben az időben, miközben az evangéliumon dolgoztam, volt egy álmom. Felnéztem az égre, és megláttam egy hatalmas fénylő keresztet. Odaszóltam a fiaimnak, hogy srácok, figyeljetek, mert jön az Úr. És akkor támadt bennem egy ötlet, hogy hívjuk meg őt hozzánk. Ahogy ezt megfogalmaztuk a szívünkben, a következő pillanatban

Jézus már ott állt a nappalinkban.

Ki sem kellett nyitnunk a teraszajtónkat előtte. Odamentem hozzá és megöleltem Őt. Nagyon bensőséges volt ez az egész. Még el is sírtam magam, és azt rebegtem neki, hogy de jó, hogy itt vagy, és már nagyon vártunk. Azt is mondtam neki, hogy tudod, hogy nagyon szeretlek, és mindent elhagytam érted. A zenei karrierről is lemondtam, mert nagyon akartalak téged követni. Ő csak annyit felelt, hogy tudom, tudom, és közben ő is megölelgetett engem. De valahogy úgy tárta ki a karját, hogy miközben velem foglalkozott, ugyanabban az időben mindenkié volt. Aztán megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e gitározni valamit. Elővettem a gitáromat. Gondoltam eljátszom a „Tápláló szent kenyér” kezdetű, közismert dalunkat. De ő leállított, hogy ne azt, ne azt, mert van nekik a mennyben egy kedvencük. Megkérdeztem, hogy melyik?

Erre Jézus azt mondta, hogy a Legbelül címűt játsszam.

Visszakérdeztem, hogy tényleg azt, ez most komoly? De nem akadékoskodtam tovább, elkezdtem a dalt, végülis ezt választotta Jézus. A refrén előtti prekórusnál végem lett. Ekkor értettem meg, hogy miért tetszik ez az Úrnak: „közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én…”

Gável Gellért és Gável András Legbelül c. dalát az Eucharist együttes és Mező Misi adja elő.

Ahogy elkezdtük ezt énekelni, megnyílt az ég, és gyönyörű angyalok vokáloztak nekem. Egytől-egyig feketék, színesbőrűek voltak.

Mennyei angyalokból álló kórus szállt be az énekembe! Fantasztikusan énekeltek!

Aztán megkérdeztem Jézust, hogy ezt énekeltétek tényleg odafönt. Mire azonnal rávágta, hogy hát persze! És nevetve hozzátette, hogy ne csodálkozzam ezen, hiszen ezt a dalt tőlük kaptam. Tisztára odavoltam. Aztán leültünk enni. Amint azonban megtörte a kenyeret, eltűnt.

– Hasonlóan az emmauszi tanítványok történetéhez?

– Pontosan. Sírva ébredtem fel az álmomból. Hatalmas ajándék volt megtapasztalnom, hogy mennyire szeret az Úr Jézus, aki velem van!

– A Fájdalmak Férfia virágvasárnapi passió azonban nem a feltámadásról fog még szólni…

– Ez igaz. Ám a nézőpont, ahonnan szemléljük és átéljük a megváltás értünk megvalósult szeretet-folyamát, már a feltámadás hitében történik. Április másodikán azt szeretnénk Isten dicsőítésében megélni, hogy a feltámadás utáni ember miként válaszol az Úr Jézus csodálatos szeretetére, amelyben önmagát adta értünk engesztelő áldozatul az Atyának, hogy nekünk örök életünk legyen. Ebben a bizonyosságban szeretnénk zeneileg reflektálni a passió adott, drámai, akár talán sokkolóan véres pillanataira. A zenében megjelenik majd a keresztény ember felelete, amelyben a kereszthalál reménytelensége ellenére is feltárul a remény.

A Fájdalmak Férfia dramatizált passió szövegében megjelenik az elveszettség fájdalma. Ám a zenei betétek segítsége révén nem állunk meg ebben a kiúttalanságban. Megénekeljük az örömünket és a hálánkat.

– Továbbra is a zene szolgálja majd Isten szavát?

– A középpontban ez esetben is a szent szövegek lesznek: a Biblia igeversei, amelyek Jézus Krisztus szenvedéstörténetét mesélik majd el a neves színészek művészi tolmácsolásában, dramatizálva, az odaillő intonációt egyetlen eszközként felhasználva a passió megjelenítésében. Az énekelt és instrumentális zenei részek interaktívan reagálnak eközben a történésekre, a megváltott ember hitén keresztül.

– A virágvasárnapi előadásra olyanokat is várnak a Szent István Bazilikába, akik esetleg a „templomajtón kívül” állnak. A szenvedéstörténet április másodikai megjelenítése ez esetben inkább kultúra vagy inkább evangelizáció?

– Természetesen a kettő együttesen:

kultúrevangelizáció, amelyben értéke van a művészi igényességnek és megformálásnak. A passió azonban nem pusztán egy történelmi história.

Jézus szenvedéstörténete nem szemlélhető kizárólag a „katonaorvos” szakértelmével. A megváltás csodájában benne vagyunk mi is, a teljes jelenünkkel. A kereszt áldozata és a feltámadás diadala az örök élet záloga. Hiszem, hogy ez minden jelenlévőre pozitív hatással lesz.

Kiemelt kép: Gável Gellért gitárművész a Szent István Bazilika előtt, ahol a Dramatizált Biblia csapatával közösen mutatják be a Fájdalmak Férfia virágvasárnapi passiót. Fotó: Dicsőítő Sziget