Nézz fel a Kálvária Királyára – Matt Redman dala a megváltás csodájáról

„Ha elfelejteném, hogy szíved mily’ jó hozzám, és hogy kegyelemben élhetek, engedd, hogy felnézzek a te keresztedre” – fogalmazza meg gyönyörű szavakba és zenébe öntve Matt Redman „nagypénteki himnusza” a megváltás csodájáról.

Bizony sok esetben képesek vagyunk belefeledkezni a saját gondjainkba, ahol már nem vagyunk képesek látni, mit tett értünk Jézus, a Golgota Királya.

Itt minden csepp vér azt jelzi, hogy mennyire szeretett engem Krisztus, aki az életét adta értem. Matt Redman énekével csatlakozzunk a hálás szívűek táborához, akik elmondják köszönetüket a Megváltónak.

A Golgotán a dicsőítés etalonját szemlélhetem. Igenis helyénvaló, hogy alleluját kiáltsak annak, aki barátjának nevezett engem, és feláldozta az életét helyettem, hogy ne a halálé legyen az utolsó szó.

A dal elvisz bennünket a Bárány trónjáig, akinek a trónja előtt hódolhatunk a Jelenések könyve szerinti fehér ruhába öltözöttek seregében.

Fotó: Matt Redman (Twitter)