Veszprémi Székesegyház

Christus resurrexit, alleluja!

Vihar előtti csend…

Mag a föld alatt, vihar előtti csend vagy a szülés előtti utolsó félóra ajándék-pihenése: a feltámadás tavaszi előszele mind.

Mária, a Szentlélek mátkájaként, a Gyermek születése előtti kilenc hónapban már megtapasztalt valamit ebből a várakozásból. Ez értelmes CSEND.

Amit annak idején megtapasztalt, és ami beteljesedett számára a betlehemi istállóban, ugyanaz történik a feltámadás hajnala előtt. Elengedés és újra-kapcsolódás. Megszületés a teljes életre!

A Szentlélek Mária örök társa maradt. Amikor a kereszt alatt állt, és látta egyetlen Fia haláltusáját, a Szentlélek akkor is jött, hogy mellette álljon: Jézus kilehelte az ő Lelkét!

Ugyanez a Lélek kelti fel a halálból Mária Fiát. És nem volt szükség semmiféle kenetre, mert a Szentlélek „olajozta be” a Feltámadottat!

Húsvét öröme ott a mélyben, a rejtekben, a titokban készülődik. Az anyaméhben, az isteni irgalomban erősödik meg, hogy Vasárnap hajnalban egyértelmű legyen: „NINCSEN ITT, FELTÁMADT!”

Nagyszombat csendje az anyaméh (héberül: irgalom). Tanuljunk meg mit kezdeni ezzel a csenddel. Ahogy a zenében sem „nyelhetjük le”, nem ugorhatjuk át a szünetet.

Christus resurrexit, alleluja!!!

Gável András