Balázs András atya a Dicsőítő Szigeten

Az irgalmas Atya arcának vonásai – Balázs András atya kiállítása a Dicsőítő Szigeten

2023. június 24-én az idén kétnapos Dicsőítő Sziget összművészeti keresztény fesztivál első napján, 19:50 órakor Balázs András katolikus lelkipásztor kiállítását nyitja meg Bukta Norbert festőművész Simon Kata színésznő és Havasi Katalin énekművész közreműködésével. A modell Szűzanya és szentek ábrázolásait vagy akár a legnemesebb Krisztus ikonokat megfestő, de a graffiti stílusában vászonra tag-elő katolikus atyát a kiállítás üzenetéről kérdeztük.

– Elsősorban pap vagy a saját elmondásod szerint, de talán akkor sem hibázunk nagyot, ha azt mondjuk, hogy papként a művészettel is foglalkozol. Milyen érzés számodra, hogy kiállítják az alkotásaidat a Dicsőítő Szigeten június utolsó hétvégéjén?

– A legelső gondolat, amit meg kell fogalmaznom ezzel kapcsolatban a hála. Hála a szervezők és a közreműködők felé, illetve természetesen a Jóisten felé, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiállítás. Ez már a tizenkettedik alkalom, hogy felkérnek, és egyedül Isten ajándékának tekintem már általános iskolás korom óta, hogy a képeim értéket adnak a nézőknek, annak ellenére, hogy tisztában vagyok az alkotások rengeteg gyengeségével.

– Milyen gondolat jegyében válogattad a képeket?

– A kiállítás címe igazodik az idei fesztivál mottójához (1Jn 3,1): „Isten gyermekei vagyunk”. A szentáldozás szertartásánál, a húsvéti időben, így kezdi a pap a fohászt: „Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni…” Ebben benne van minden, amit üzenni szeretnék a képekkel. Rengeteg nehézség, sötétség, probléma veszi körbe mindannyiunk életét, akik mindannyian a Mennyei Atya fiai és leányai vagyunk. Mégis, aki csak egyszer is megtapasztalta az élő találkozás fényét a feltámadás Istenével, az tudja, hogy nincs egyedül. Nagyobb bizalommal és bátorsággal tud tovább menni életének – esetleg göröngyökkel teli – útján.

– Ez szánt szándékkal igazodik a Szentatya buzdításához, amelyet a papokhoz intézett legutóbbi, budapesti látogatásakor?

– Amikor Ferenc pápával találkoztunk a Szent István Bazilikában, ugyanezt kérte tőlünk: a mai világ körülményei között, próbáljuk

felragyogtatni az embereknek az irgalmas Atya Arcát. A kiállítás valamiféleképpen ezt szeretné szolgálni,

akár egy ikonról, akár egy graffitiről, vagy akár egy szándékosan – elsőre talán érzelmesnek tűnő – portréról van szó. Húsvét hatodik vasárnapján, Ferenc pápa megkérdezte minden jóakaratú embertől: „És melyik az élet legfontosabb valósága? Az, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Isten szeretett gyermekei vagyunk: ez a legfontosabb valóság és a Szentlélek erre emlékeztet minket.”

Balázs András tag-elő stílusban alkotott graffiti képe. Fotó: Dicsőítő Sziget

– Belekukkantva a tervezett kiállítás képeinek gyűjteményébe, azért nem minden annyira „rózsaszín”. Hogyan illeszkednek az irgalmas Atya arcának gondolatiságához az emberi küzdelmek ábrázolásai?

– A tollrajzok, pasztellképek, festmények között valóban találhatók lesznek küzdelmekkel-nehézségekkel teli, sőt megtört emberi ábrázolások is.

Nem szerettem volna, hogy »gagyogás« legyen a kiállítás üzenete. Hogy úgy tűnjön fel, mintha a Feltámadottal való hiteles találkozást – és annak örömét – hanyag eleganciával el lehetne érni.

A próféták közül is volt, aki dermedt lelkével a porba roskadt, amikor az élő Istennel találkozott. Angyali bátorításra volt szükség, hogy szembe tudjon nézni önmagával és Teremtőjével, amíg eljutott a nagybetűs Szeretet képességére. Hát még nekünk, mekkora bátorításra van szükségünk, hogy az igazi szabadság, a kendőzetlen igazság és a minden félelmünket eloszlató isteni fény közelébe merjünk menni!

– Mit kívánsz üzenni a kiállításoddal, amelyet a Dicsőítő Sziget programjában június 24-én Bukta Norbert festőművész nyit meg, és amelynek során Simon Kata színésznő működik közre

– Egy kis bátorítás szeretne lenni tehát ez a kiállítás – sok szent példájával – hogy merjünk tenni egy lépést valamennyien mennyei Atya szeretete felé, tudva, hogy nála lelkünk végtelen vágya és nyugtalansága, immáron teljességre és a hazaérkezettség örömére juthat.  

Fotó: Dicsőítő Sziget