Fábry Kornél atya gitárral énekel a Szeretetláng fesztiválon 2023-ban. Fotó: Gável András/Dicsőítő Sziget

Látok egy nemzedéket – fiatalok a Szeretetláng fesztiválon

2023. augusztus 26-án teljesen megtelt a Máriaremetei templomkert szabadtéri színpada és oltára előtti terület keresztényekkel, akik hisznek abban, hogy az ima erejénél nincsen erősebb fegyver. Komolyan veszik a napjainkban is megtapasztalható jeleket, amelyek abban erősítik meg őket, hogy ne hanyagolják el a kapcsolatot Istennel és az ő ajándékaival: az Igével és az Eucharisztiával. Jézus édesanyjának buzdításaira és példájára figyelve, a béke követeivé válnak a világban, amely mind jobban a saját vesztébe rohan. A Szeretetláng lelkiség üzenete pedig biztatást ad számukra, hogy kitartsanak az evangéliumi úton: Jézusal egységben, vele együtt lépve, „egy ritmusra dobbanó szívvel”. Korábban a magánykinyilatkoztatást kapó Erzsébet asszony naplójának gondolatai szinte csak az idősebb generációt volt képes megszólítani. Ma azonban, itthon és nemzetközi viszonylatokban egyaránt, fiatalok egyre szélesebb csoportjai fedezik fel Jézus Krisztus meghívását, aki maga a Szeretetláng, amely meg akarja menteni az egész emberiséget.

A Sopronból érkezett Exodus zenekar, kiegészülve Gável Andrással az Eucharist együttesből a zene nyelvén képviselték és adták tovább, hogy Mária, Jézus édesanyja milyen nagy küldetésre hívta meg az ő gyermekeit. A közös dicsőítő szentségimádás minden percében megvallották, hogy az Eucharisztia, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus minden erő forrása. A Szűzanya pedig semmi mást nem akar, mint hogy ide, az ő Fia lábaihoz vonzzon minden egyes embert.

„Ott szolgálhattunk ismét, ahol az Ég és a Föld egyetlen hatalmas szeretet-ölelésben összeért. Mi énekeltünk, ők hallgattak. Aztán ők is énekeltek. Mit énekeltek: zengtek! De akkor én már csak sírtam… Dicsőség az Úrnak!” – fogalmazta meg a Szeretetláng fesztivál utáni tapasztalatait Varga Dénes, az Exodus együttes billentyűs énekese.

Az Exodus zenekar Sopronból, valamint Gável András (Eucharist együttes) gyermekeivel (Sámuel és Ráhel) és Kindelmann Győző (j). Fotó: Dicsőítő Sziget

„Látok egy nemzedéket, kik tudják, mi az elhívás, egy szent népet, mely hitben jár. Egy nép, mely minden harcát térden állva vívja meg, ébredést kér és győztes lesz!”

– csendült fel a közbenjáró imaszolgálat során, sok más egyéb, igényesen és hittel előadott ének között, a Hillsong Worship keresztények által világszerte énekelt száma. Ám ez az istendicséret egészen aktuális és beteljesülő prófétikus üzenettel szólalt meg az idei Szeretetláng fesztiválon, ahol ezer vagy ki tudja mennyi férfi arra vállalkozott, hogy imából pajzsot készít Magyarország fölé a béke eszközeiként, engedelmeskedve Mária egyre fokozottabban kért vágyának. Megjelenni látszik ugyanis a fiatalok, illetve a férfiak (és velük együtt a nők) új nemzedéke, amely valóban Isten dicsőítése és az imádság által alkot egy nagy közösséget (sereget?), hogy az Urat válassza a sátán összes csapdája ellenére.

Talán ennek az új nemzedéknek másik felismerhető jele volt, hogy Fábry Kornél atya, akit hamarosan püspökké szentelnek, megzenésítette – és el is énekelte, gitáron kísérve közben önmagát – Az Úrral való egység imáját a jelenlévők nagy örömére. Kornél atya az imádság igei hátterét is kibontakoztatta előadásában.

„Szellemi harc zajlik kezdetektől fogva a világban. A sátán egyik neve: diabolosz, aki szétdobál mindent. Ezzel szemben ha Jézushoz csatlakozunk, akkor egységben tudunk lenni.

Ezt az imát a protestáns testvéreink is imádkozhatják, hiszen minden benne foglalt kérésben egyetértés van köztünk.

Jézus azt tanítja: aki nem gyűjt velem, az szétszór. »Kezünk együtt gyűjtsön!« Jézus maga mondja, hogy így tudunk vele egységben lenni…, »lábunk együtt járjon, szívünk együtt dobbanjon!« Jézus szíve irgalommal teli szív” – nyilatkozta kérdésre válaszolva Fábry Kornél.