Csiszér László: Egyedül Jézus teszi szabaddá a magyar nemzetet

Az erdélyi Csíkmenaság szülötte egész életét arra tette fel, hogy Isten Örömhírét vigye el az emberek szívéig. A magyar emberek magyar szívéig. Csiszér László az 1956-os forradalom üzenetéhez kapcsolódva olyan szabadságról beszélt, amelyet egyedül Isten képes megadni.

„Megismeritek az Igazságot, és az Igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32).

„Szabad nép. Nagyon mélyről tör elő belőlünk a vágy: „Szabadnak lenni!” De vajon mit jelent ez számomra? Milyen az, amikor úgy érzem, nekem mindent szabad! Vagy szabad vagyok – de mire? Milyen is igazán szabadnak lenni?

Az én személyes szabadságomnak van egy forrása, mégpedig az, hogy megismerem az Igazságot. A szabadság: gyümölcs. Annak a gyümölcse, hogy megismertem az Igazságot. Megismerni! Nem puszta ismeret – nem valami olyan, amit csak hallottam vagy olvastam valahol –, hanem megismerés.

Ez számomra azt jelenti, hogy átjárta a bensőmet, egész lényem megrendült benne. Az Igazságot megismert, bensőséges szív tud valóban szabaddá lenni.

Megtapasztalja a bensőm, hogy Isten közel jön és átölel.

Igazság, amikor kijelenti a szívemben: »Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm«.

Ez Igazság, és a bennem gyönyörködő Isten ölelésében merek végre önmagam lenni. Merek az lenni, akinek Ő alkotott! Ez Igazság, ez Szabadság. Szabad vagyok arra, hogy Isten gyermeke legyek. Megismerem az Igazságot: bűneim bocsánatot nyertek. Elhangzik fölöttem is az „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél”, és e Szó szabaddá tesz.

Szabad vagyok, mert megbocsátottak nekem mindent.

Minden tartozásomat elengedték ott, a kereszten, és semmi kárhoztató ítélet nincs már fölöttem! Szabad nép… Szabad vagyok Őbenne, aki meghalt értem. Szabad vagyok befogadni Isten Szeretetét. Szabad vagyok engedelmeskedni a Mester szavának. Szabad vagyok élni, szabad vagyok a jót mondani és tenni.

Egyszerűen szabad vagyok szeretni.

Szabadságra vágyunk? Először ismerjük meg az Igazságot, amely a mennyből jön, és nem emberi kitalálás! Az Ige testté lett! A szabadságom tehát a megismert, befogadott, megélt Igazság gyümölcse. Halld meg, magyar nemzet: egyedül Jézus az Igazság, és egyedül Jézus tud szabaddá tenni, minden más csak szolgaságba hajt.

Áldott szabadságot Őbenne!”

Fotó: Gável András/Dicsőítő Sziget. A cikk első megjelenése: Vasárnap.