Ferenc pápa békeimája az izraeli–palesztin háború befejezéséért

„Mária, tekints le ránk! Itt vagyunk előtted. Anyánk vagy, ismered fáradozásainkat és sebeinket. Te, béke Királynője, velünk és értünk szenvedsz, amikor látod, hogy oly sok gyermekedet próbára teszik a konfliktusok, aggasztják a világot romboló háborúk.

Sötét órákat élünk. Anyánk, sötét ez az óra!

Ebben a sötét órában elmerülünk csillogó szemedben, és rábízzuk magunkat gondjainkra érzékeny szívedre. A te szíved is ismerte a gyötrelmet és a félelmet: mennyit aggódhattál, amikor nem volt hely Jézusnak a szálláson, mennyire félhettél, amikor sietve Egyiptomba menekültetek, mert Heródes meg akarta őt ölni, mennyire szoronghattál, amikor elvesztettétek őt a templomban! De, Anyánk, te a megpróbáltatások között is bátor voltál, merész voltál: bíztál Istenben, és az aggodalomra gondoskodással, a félelemre szeretettel, a szorongásra felajánlással válaszoltál. Anyánk, te nem hátráltál meg, hanem a döntő pillanatokban kezdeményeztél: Erzsébethez siettél, a kánai menyegzőn elérted Jézusnál első csodáját, az imateremben egyben tartottad a tanítványokat. És amikor a Golgotán tőr szúrta át lelkedet, te, Anyánk, alázatos Asszony, erős Asszony, a fájdalom éjszakáját húsvéti reménnyel szőtted át.

Most, Anyánk, ismét kezdeményezz! Kezdeményezz értünk, ezekben a konfliktusoktól tépázott és fegyverektől pusztított időkben!

Fordítsd irgalmas tekintetedet az emberi családra, mely letévedt a béke útjáról, mely Káint választotta Ábel ellenében, és a testvériség érzését elveszítve nem találja az otthon légkörét! Járj közben veszélyben lévő, forrongó világunkért! Taníts meg bennünket, hogy befogadjuk az életet, gondoskodjunk róla – minden emberi életről! –, és hogy elutasítsuk a háború őrületét, mely halált hoz és eltörli a jövőt.

Mária, te sokszor segítségünkre siettél, imát és bűnbánatot kérve. Mi viszont saját szükségleteinkre figyelve és megannyi világi érdekeket hajszolva süketek voltunk hívásaidra. De te, Anyánk, aki szeretsz bennünket, nem fáradsz belénk. Fogj kézen bennünket! Ragadj kézen bennünket, és vezess megtérésre! Segíts, hogy Istent tegyük az első helyre! Támogass, hogy megőrizzük az egységet az Egyházban, és a közösség építésén dolgozzunk a világban!

Emlékeztess szerepünk fontosságára, segíts, hogy felelősnek érezzük magunkat a békéért, hogy tudatosítsuk: az imádkozás, a szentségimádás, a közbenjárás és az egész emberiségért való engesztelés a feladatunk.

Anyánk, egyedül nem boldogulunk, Fiad nélkül semmit sem tehetünk. De te visszavezetsz bennünket Jézushoz, a mi békénkhez.

Ezért, Isten Anyja és a mi Anyánk, hozzád jövünk, és szeplőtlen Szívedben keresünk menedéket. Irgalomért esedezünk, irgalmasság Anyja; békéért, béke Királynője! Rázd fel a gyűlölet csapdájába esettek lelkét, térítsd meg azokat, akik konfliktusokat táplálnak és szítanak! Szárítsd fel a gyermekek könnyeit – sokat sírnak ebben az órában –, állj a magányosak és idősek mellé, támogasd a sebesülteket és a betegeket, oltalmazd azokat, akiknek el kellett hagyniuk hazájukat és szeretteiket, vigasztald a csüggedőket, ébreszd fel reményt!

Rád bízzuk és neked szenteljük életünket, lényünk minden porcikáját, mindent, amink van és ami vagyunk, örökre.

Neked szenteljük az Egyházat, hogy Jézus szeretetéről tanúságot téve a világban az egyetértés jele és a béke eszköze legyen. Neked szenteljük világunkat, különösen neked szenteljük a háborúban álló országokat és térségeket.

A hívő nép üdvösség hajnalaként szólít téged: Anyánk, küldj fénysugarakat a konfliktusok éjszakájába!

Te, Szentlélek lakhelye, mutasd meg a béke útjait a nemzetek vezetőinek!
Te, összes népek Úrnője, békítsd ki gyermekeidet, akiket rászedett a gonosz, akiket elvakított a hatalom és a gyűlölet!

Te, aki közel vagy mindnyájunkhoz, csökkentsd a köztünk lévő távolságot!

Te, aki szánalomra indulsz mindenki iránt, taníts meg, hogy törődjünk másokkal!
Te, aki megmutatod az Úr gyengédségét, tégy minket az ő vigasztalásának tanúivá!
Anyánk, te, béke Királynője, teremtsd meg szívünkben Isten harmóniáját!

Ámen.”

Forrás: Magyar Kurír