Pizza dal grano di Dio – időutazás, avagy a vértanúk korát éljük újra

Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka az imádságra és böjtre a békéért tett felhívását követően olyan hitvalló és bátor kijelentést fogalmazott meg, amely után bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy szabad-e önmagunkra vonatkoztatni a keresztény jelzőt. A bíboros egy olaszországi újságírókkal tartott videokonferencián jelentette ki: hajlandó lenne elcserélni magát a Hamász által túszul ejtett és a Gázai övezetben fogva tartott izraeli gyermekekért. A latin pátriárkát szeptember 30-án kreálta bíborossá Ferenc pápa.

„Isten búzája vagyok én, és kell, hogy megőröljenek a vadállatok fogai, és így Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Esedezzetek Krisztushoz értem, hogy e vadállatok révén áldozattá legyek Isten számára”. Ezek a szavak Antiochiai Szent Ignác leveléből valók – hívta fel a figyelmet a a napjaink történéseivel érezhető hasonlóságra Kecskés Attila katolikus pap, aki szerint vagy időutazásban vagyunk, vagy a vértanúk korát éljük újra.

Amikor Pizzaballa bíboros önfelajánló kijelentését meghalljuk, az egyház történetének kísérteties ismétlődését vélhetjük felfedezni. Ám talán nem az a legcélravezetőbb, ha ezúttal az idő kerekének vizsgálatába kezdünk. Sokkal inkább Jézus egyik nyolcboldogságos ígéretét elegendő felidéznünk magunk előtt:

„Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!”

Jeruzsálem latin pátriárkája a Föld éppen azon tájain szolgál, ahol ezek a jézusi szavak elhangoztak. Azt gondolhatnánk, hogy a főpásztor számára minden bizonnyal élesebben hallhatóak ezek a kijelentések, de hamar be kell látnunk, hogy a bíboros bátorsága az ő megélt keresztény hitéből fakad.

Ő tudja – és éli –, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ha elfogadják ezt a felajánlást, ha nem. Mert ugyanis simán el is fogadhatnák a terroristák, cserébe a fogva tartott izraeli túszokért, asszonyokért, gyermekekért.

Hasonló felajánlásra egyébként szükség lenne azokért a gázai ártatlanokért is, akik a lakóhelyükön kerültek veszélybe, és lesznek a nem éppen kíméletes izraeli katonai megtorlás áldozatai.

A kerekesszékes Ferenc pápa újra csak a békéért kiált. És ha már háború van, legalább óvják meg az ártatlanokat az ellenséges felek. Pierbattista Pizzaballa október 17-re meghirdette az ima és böjt keresztes hadjáratát, amelyet az egyházfő az egész világ keresztényeire kiterjesztett a Szentföld Krisztus szerinti békéjéért. Minden egyéb béke hiányos marad.

Antiochiai Szent Ignác „Isten megőrölt búzájává” akart válni, amely egyet jelent azzal, hogy odaadja ezt a földi életét Krisztusért, a keresztény hitéért, az ellenség szeretetéért. Mi magunk is erre kaptunk meghívást Yahve messiási fiától, aki az életét adta mindnyájunkért: izraeliért és palesztinért egyformán.

Ebben az odaadásban mi jelenleg még csak az ima és a böjt által vehetünk részt. Ne tétovázzunk…

„Kedves testvéreim és nővéreim!

Továbbra is nagy fájdalommal követem, ami Izraelben és Palesztinában történik. Állandóan gondolok a sok emberre…, különösen a kicsikre és az idősekre. Megismétlem felhívásomat a túszok szabadon bocsátásáért, és nyomatékosan kérem, hogy a gyermekek, a betegek, az idősek, a nők és egyáltalán a civilek ne váljanak a konfliktus áldozataivá.

(…)

Testvéreim, már nagyon sokan meghaltak. Könyörögve kérem, ne folyjon több ártatlan vér, sem a Szentföldön, sem Ukrajnában, sem máshol! Elég volt! A háborúk mindig vereséget jelentenek, mindig!

Az ima az a szelíd és szent erő, amelyet a gyűlölet, a terrorizmus és a háború ördögi erejével szembe kell fordítanunk. Arra kérek minden hívőt, hogy csatlakozzon a Szentföldön élő Egyházhoz, és október 17-ét, keddet szentelje az imádságnak és a böjtnek.” (Ferenc pápa)