Halloween este előtti ima – Kovács Gábor atya nem kenceficézett


„Mindenható Isten, végtelen Szentség, minden jó forrása! Áldd meg ezt az estét, összes szentjeid ünnepének előestéjét. Hisszük, hogy ők velünk imádkoznak mennyei dicsőségedben. Hisszük, hogy olyan imádkozó közösségbe tartozunk, amely az összes hívő imájával átfogja a földgolyót, és üdvözült szentjeid imádságával együtt, akik látják dicsőséges arcodat, mennyei trónusodig ér.

Hisszük, hogy ebben a közösségben egyek vagyunk szent angyalaiddal, a dicsőséges kerubok és szeráfok énekével olvad egybe imánk, amikor készülünk belépni Fiad szent testének és vérének húsvéti misztériumába.

Kérünk, most ne vétkeinket tekintsd, hanem Szent Fiad húsvéti áldozatának erejét, mert a mi Főpapunk áthatolt az egeken, és Jézus Vérének erejében beléphetünk a Szentek Szentjébe. Add nekünk Lelkedet, hogy szentséged végtelen erejével megérinthessük és eloszlathassuk a sötétséget, amely a Földet és az emberi szíveket borítja.

Jézus üdvözítő nevében ellene mondunk a sötétség fejedelmének és a hozzá tartozó szellemi valóságoknak, ellene mondunk a sátánnak és minden angyalának. Ellene mondunk a démoni fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, különösen azoknak, akiket a pogány Halloween hagyomány nevében felidéznek. Ellene mondunk a kísértetek és boszorkányok ünnepének, ellene mondunk a halottidézésnek és az ördöggel való szövetkezésnek. Ellene mondunk a varázslásnak, a jóslásnak, a rontásnak és a pogány misztikának.

Ellene mondunk minden démoni praktikának, minden felelőtlen játéknak a természetfölöttivel, ellene mondunk a rendetlen kíváncsiság kielégítésére kiagyalt ezoterikus elméleteknek.

Ellene mondunk az imádság és a keresztény szertartások babonás felfogásának, a hamis magánkinyilatkoztatásoknak, és minden engedetlenségnek Szent Egyházaddal szemben. Ellene mondunk a hitetlenségnek és a racionalizmusnak, ellene mondunk a hit és a mágia minden összetévesztésének. Ellene mondunk a hamis erkölcsi tanításoknak, a mesterségesen kiagyalt megtévesztő vallásoknak, az „igen” és „nem” minden fölcserélésének. Igent akarunk, amely valóban igen, és nemet akarunk, amely valóban nem. Igent mondunk az igazságra és nemet a hamisságra, igent mondunk a szentre és nemet a szentségtelenre, igent mondunk a tisztaságra és nemet mondunk a mocsokra. Világosságot akarunk, amely valóban világosság, és el akarjuk utasítani azt, ami sötétség. Segíts meg, világosság Atyja! Segíts meg, irgalmas Teremtő! Segíts meg, élet Ura! Te, aki megközelíthetetlen világosságban lakozol, vezess bennünket világosságba és fordítsd el szívünket minden sötétségtől!

Hiszünk a világ világosságában, aki életünk, megigazulásunk, megszentelődésünk, békességünk és reménységünk lett, hiszünk egyszülött Fiadban, Jézus Krisztusban. Az ő szent nevében kérünk:

legyen ez az éjszaka a fény éjszakája, szentjeid éjszakája, a kiolthatatlan világosság felragyogásának éjszakája. Jézus dicsőséges nevében távozzék tőlünk minden sötét hatalom, minden ellenséges erő, minden démoni lélek.

Jézus drága vérének erejében szűnjék meg bennünk és fölöttünk minden ártalmas lelki befolyás, minden mágikus kötelék, minden destruktív erő, minden ellenséges uralom, a szellem minden perverzitása, a szív vágyainak minden eltorzulása, a lélek minden tévútja, minden szennyes ragaszkodás, minden elsötétülése az értelemnek, minden megficamodása az akaratnak! Jézus nevében távozzék a sötétség hatalma! Meneküljön a démoni sereg Szent Mihálynak és az ő angyalainak villogó kardja elől, az igazság ereje elől! Omoljék össze minden erődítménye a pusztító légióknak bennünk és körülöttünk! Jöjj, Urunk Jézus! Jöjj, Isten szabadító Szentlelke! Jöjjetek, Isten hatalmas angyalai! Vegyétek birtokotokba ezt a helyet, vegyétek birtokotokba gondolkodásunkat és akaratunkat, segítsetek bennünket a Világosság Atyja elé állni a Mennyei Dicsőség Éjszakáján! Jöjj, Isten mindenható Lelke, szentelj meg bennünket! Amen.

Forrás: Hagiosz.hu

Fotó: YouTube