Varga László püspök

Varga László püspök: Hálát adok nektek a negyedszázadnyi evangelizációért

2022. november 13-án betegsége miatt Varga László kaposvári püspök atya nem tudott jelen lenni az ünnepi szentmisén, amelynek során az Eucharist együttesből Gável András és Gável Gellért az elmúlt huszonöt év zenei evangelizációban eltöltött szolgálatáért adott hálát. A főpásztor azonban elküldte üzenetét a testvéreknek és a megjelent híveknek, amelyet a helyszínen fel is olvastak. A püspöki levelet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Kedves Gável Testvérek, Testvérek, Kedves Eucharist!

Amit személyesen nem mondhatok el, mert váratlanul egy vírus által megkoronáztattam, elmondom ebben a néhány sorban, gondolatban. Így jobban jártatok, mert rövidebb leszek 

Óriások válláról messzire látni!

Hálát adok szüleitekért, Krisztáért és Jóskáért. A hit és a szeretet óriásaiért, akikkel több, mint 40 éve találkoztam először a Tömő utcai lelkészségen, a másik két óriás, Waigand Józsi bácsi és Futó Karcsi bácsi közösségeiben. Nagyon magasra nőttek, mert odaadták életüket Krisztusnak, az egyháznak és a családjuknak is.

Hálát adok Istennek az egyházi zenében két szolgatársatokért, Sillye Jenőért és Sapszon Ferencért, valamint egykori és mostani zenész társaitokért, akiknek ti is sokat köszönhettek.

Kedves András és Gellért, ami életetekben, hivatásotokban eddig már szárba szökkent, azt a Jóisten után a fent említetteknek és még más „kortárs szentnek” is köszönhetitek.

Hálát adok a Testvérek feleségeinek és gyermekeinek is, hiszen az ő hűségük, szeretetük nélkül nem valósulhatott volna meg ez a 25 évnyi gyönyörű, gazdag szolgálat.

Hálát adok nektek a negyedszázadnyi evangelizációért, amelyet szövegeitekkel és a zenétekkel megvalósítottatok és számtalan ember szívébe oltottátok az örömhírt! Bátran folytassátok!

Eucharist

A név kötelez! Azzá kell válnotok, akit dalaitokkal dicsőítetek, szavaitokkal imádtok és életetekkel követtek.

Milyen Krisztus az Eucharisztiában? Kicsiny, szegény, sebezhető és szent. Bízzátok rá magatokat és tieiteket még jobban, mint eddig! Kövessétek a szegény Jézust, mert tiétek Isten országa, a minden! Az erőszak és verseny világában legyetek sebezhetők, ne győzni akarjatok, hanem szeretni, mindenáron! A hírnév ellenére is maradjatok alázatosak és Ő, a Szent titeket is szentté tesz!

Ezekkel a gondolatokkal adom rátok püspöki áldásomat, az Atya + Fiú + Szentlélek nevében! Ámen.

Szeretettel: Laci atya

Varga László kaposvári püspök

Fotó: Nehézy László