papok

Bartha Angéla: Papok, akiknek Jézus illatuk van

Bartha Angéla szociális testvér a Katolikus Televízió pénteki adásában az alábbi, megszívlelendő gondolatokat fűzte a napi evangéliumhoz magyarázatként. Az apostolok meghívásának evangéliumi leírása arra ösztönöz, hogy imádkozzunk a papokért, akiknek elsődleges feladatuk, hogy Jézus jelenlétében legyenek.

Jézus felment a hegyre és imádkozott és Atyával együtt meghívta a Szentlélekben azokat, akiket ő akart. Azért, hogy vele legyenek. Sokszor úgy tekintünk a papokra, hogy az a feladatuk, hogy szolgáljanak bennünket. Ebben van igazság, de csak fél. Ugyanis

elsősorban azért hívta őket, hogy vele legyenek. Azok a papok, akik imádságosak, és sokat vannak Isten jelenlétében, azokon szinte érződik Isten illata.

Fontos, hogy szolgálnak minket, amennyire tudják, hirdetik az evangéliumot, ezért fontos, hogy hálásak legyünk. Hálás vagyok olyan papokért, akiket személyesen ismerek, akik szinte fénylenek és az utamat egyengették.

Azért a papért, aki gyerekkoromban beatmiséket tartott, abban a községben, ahol éltem. Annak ellenére, hogy ez veszélyes volt. Hálás vagyok a papért, aki a bérmálásra készített titokban. Hálás vagyok azért a papért, aki 14 éves koromban, amikor gyóntam megkérdezte, hogy járok-e hittanra. Akkor döntöttem, hogy fogok járni. Hálás vagyok a papért, aki ezt követően tanított hittanra. Hálás vagyok a papokért, akik különösképpen megerősítettek engem a hitben és Krisztus követésében a teológián. Hálás vagyok azokért a papokért, akik munkatársuknak hívtak engem. Meghívtak, hogy együttműködjünk és együtt tegyünk tanúságot Isten szeretetéről.

Mit tehetünk mi a papjainkért? Először is valóban hálásak vagyunk értük, a másodszor pedig, hogy imádkozunk értük.

Bevallom őszintén, sokszor látom a papok nehézségét, és hogy milyen problémáik vannak. Ők az első sorban harcolnak. Isten valóban hatalmat adott nekik a gonosz lélek felett – ahogy olvastuk. És pont ezért a gonosz nagyon komolyan próbálja őket mindenféle módon megkísérteni. Vannak komoly nehézségeik, ezért ott kell mögöttük lennünk, és imádkozni értük.

Én minden este – még ha nagyon fáradt vagyok, akkor is – imádkozom a papokért, mert szükségük van rá, hogy hordozzuk őket, akik szintén hordoznak bennünket.

Isten maga választotta ki őket. És nem csak a gonosz lélek bántja őket, hanem időnként mi magunk. A kritikával, a megszólással, a mérgelődéssel, a félreértésekkel.

Olyan nagy szükség lenne arra, hogy együttműködjünk azokkal, akiket Isten választott ki. Néha azt mondjuk: miért pont őt választota ki?

Valóban sokszor elgondolkozhatunk, hogy Jézus miért pont ezt a tizenkettőt választotta? Köztük volt olyan, aki elárulta! Volt, aki háborgott, és még nem tért meg rögtön az elején – ilyenek voltak a Boanergész testvérek. De Jézus tudja, hogy kit választ ki, mert az Atyával együtt a Szentlélekben teszi. Mi pedig hálásak lehetünk mindezért.

Most megtehetjük, hogy közösen hálát adunk a papjainkért, püspökeinkért, akik szolgálnak bennünket.

Köszönjük Jézus, hogy te választottad ki az apostolokat és az apostolok utódait; és a papokat meghívtad személyesen. Kérünk, hogy lehessük mellettük, mögöttük, és támogathassuk őket igehirdetésükben, szolgálatukban, és még inkább imádságos életükben. Hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy ne csak szolgáljanak, hanem veled legyenek. Köszönjük őket! Ahogy ők megáldanak bennünket, kérjük, hogy minden áldás amit nekünk adtak, szálljon vissza rájuk, és a te szerető jelenléted borítsa be őket mindörökké. Ámen.

Bartha Angéla

Forrás: Katolikus TV; Fotó: pxhere