„Hálatelt szívvel vettem át az Egyházzenész II. Kántor-gitáros képzés tanúsítványát”

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 1700 órás, keresztény könnyűzenei felnőttképzésének záró ünnepségére került sor 2024. február 2-án Vácott. Az eseményen beszédet mondott a Gloviczki Zoltán rektor, valamint Gável Gellért gitárművész, a képzés szakmai vezetője és a felnőttképzés alapjául szolgáló „Sacro Song keresztény könnyűzenei oktatási módszer” egyik megalkotója, továbbá Gável András a képzés tanárai közül. A képzés résztvevői – mintegy húszan – ez alkalomból átvehették az Egyházzenész II. (Kántor-gitáros) Felnőttképzés elvégzéséről szóló tanúsítványukat is. Az eseményen a 3in1 csapata zenélt Istennek a befejezett képzés 3 résztvevőjével!

„Hálatelt szívvel vettem át az Egyházzenész II. Kántor-gitáros képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Életreszóló batyut kaptam a legjobb tanároktól és képzős társaimtól! Csodálatos 2 év volt! – fogalmazott Bóráné Sipos Ibolya résztvevő az ünnepséget követő Facebook bejegyzésében.

Hozzátette: „Most pedig az Úr akaratában megerősödve teszem tovább a dolgom… A Szűzanya segítsen, hogy Fia fényét én is megmutathassam másoknak a kapott talentumok gyarapítása segítségével!”

Gável Gellért, a most befejezett felnőttképzés szakmai vezetője korábban a Magyar Kurírnak adott interjújában kifejtette: „Ebben a műfajban – a gitáros zenei szolgálatot teljesítők körében – nagyon nagy az eklektikusság mind szakmailag, képzettségben, mind a liturgikus szabályok betartásában. Azt tűztük ki célul, hogy induljon el ennek a megreformálása. Ezt a felnőttképzést az EU-ban akkreditált képzési minta szerint alakítottuk ki.

A képzés elérte a célját, hiszen létrejött az a fajta szakmai igényességre való törekvés, ami egy benső önfejlődést tud generálni a felnőttképzésben részt vevőknél. Ez a sok szakmai terület tanulmányozásának is köszönhető.

A tantárgyak között volt énekhangképzés, intonáció, természetesen gitár szakmai képzés, hangszerkezelés, szolfézs, összhangzattan, kötelező zongora, orgonaismeret, liturgika, gregorián, klasszikus egyházzene története, sőt zenetörténet keresztény szemmel. Ez utóbbi nem a régi korok zenéjét vizsgálta, hanem az újkorét, amikor már olyan sokféle szellemi irányzat áthatotta a különböző könnyűzenei műfajokat, hogy a tantárgy célja az: a 21. században élő ember jól tudjon szelektálni a különböző stílusú, zenei irányzatú és szellemiségű zenék közül, mi az, ami épít, és mi az, ami nem” – mondta a szakmai vezető gitárművész.

És hogyan tovább? Már el is startolt a Sacro Song keresztény könnyűzenei képzés kihelyezett, régiós képzése Szombathelyen 25 résztvevővel, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által fejlesztett, Egyházzenész II. (Kántor-Gitáros) szakképzés programját és taneszközeit alapul véve, amely a Sacro Song Projekt tudásbázisán bontakozott ki.

Gável Gellért gitárművész és keresztény könnyűzenei előadó, továbbá Szentpétery Mózes és Gável András oktatók iránymutatásai mellett a jelenlévők a négyalkalmas képzés első alkalmán is már jelentősen felvérteződtek új ismeretekkel, amelyek hozzájárulnak zenei szolgálatuk fejlesztéséhez.

Székely János megyéspüspök örömének adott hangot a nagy érdeklődés mellett megvalósuló keresztény könnyűzenei képzés elindulása miatt, amelyet jelentős részben az egyházmegye finanszíroz, de a résztvevők is hozzájárultak egy jelképes részvételi díj befizetésével.

A Sacro Song szombathelyi régiós képzésének következő hétvégéje április elején kerül megrendezésre. A két workshop közötti időszak a gyakorlás és a hallottak, látottak elsajátításának ideje, amelyhez választható jelleggel a résztvevők online konzultációs alkalmakat kérhetnek az általuk felkeresett tanártól. Az online zeneórák extra, az alapképzésen felüli vállalások a résztvevők részéről, amelyek azonban pozitívan járulnak hozzá a biztos szakmai fejlődéshez.

Fotó: Dicsőítő Sziget